Allmänna villkor

 Alla uppdrag utförs enligt för dagen gällande EB Road Cargo Produktvillkor samt NSAB 2015