Kontaktuppgifter
Gävle

Besöks- och postadress:
Strömsbrovägen 17
803 09 Gävle

Gruppnummer: 010-604 06 20
E-post: gavle@roadcargo.se

Platschef

Sten Johansson
010-604 06 25
sten.johansson@roadcargo.se

Trafikledare

Lars Hyllengren
010-604 06 24

Trafikledare

Ola Halling
010-604 06 23