Kontaktuppgifter Karlstad

Besöksadress:
Brisgatan 4
Karlstad

Postadress:
Box 5075
650 05 Karlstad

Gruppnummer: 010-604 06 40
E-post: karlstad@roadcargo.se

Platschef

Bo
Hermansson
010-604 06 37
bo.hermansson@roadcargo.se