Kontaktuppgifter Malmö

Besöks- och postadress:
Kosterögatan 12
211 24 Malmö

Gruppnummer: 010-60 40 660
E-post: malmo@roadcargo.se

Platschef

Andreas Jaskulski
070-977 21 66
andreas.jaskulski@roadcargo.se

Trafikledare

Thomas röjdell
010-604 07 34