Kontaktuppgifter Sundsvall

Besöks- och postadress:
Kontorsvägen 6
852 29 Sundsvall

Gruppnummer: 010-604 07 00
E-post: sundsvall@roadcargo.se

Platschef

Sten Johansson
010-604 06 25
sten.johansson@roadcargo.se

Trafikledare

Tony Nordin
010-604 07 03

Trafikledare

Anna-Lena Brinkman
010-604 07 09