Kontaktuppgifter Värnamo

Besöks- och postadress:
Lagastigen 1
331 34 Värnamo

Gruppnummer: 010-604 07 10
E-post: varnamo@roadcargo.se

Platschef

Bo Hermansson
010-604 06 37
bo. hermansson@roadcargo.se

Trafikledare

Adam joutsen
010-604 07 15