Kontaktuppgifter Värnamo

Besöks- och postadress:
Lagastigen 1
331 34 Värnamo

Gruppnummer: 010-604 07 10
E-post: varnamo@roadcargo.se

Platschef

Petra Rundblad
010-604 07 11
petra.rundblad@roadcargo.se

Trafikledare

Glenn Sandström
010-604 07 15